Skip to the content

Handelsbetingelser

E-handelsbetingelser for Hvidbjerg Strand Feriepark

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan blandt læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere. Når der i det nedenstående skrives HVIDBJERG STRAND anvendes det som et synonym for Hvidbjerg Strand Feriepark.

Bestilling og betaling

Booker du et ophold med egen campingvogn/telt/autocamper eller ophold i hytte, hotellejlighed eller strandvilla betales det fulde beløb straks efter at bookingen er foretaget.

Straks efter modtagelse af bestilling fremsender Hvidbjerg Strand Feriepark lejebevis pr e-mail. Såfremt du ikke modtager en e-mail med dit lejebevis bedes du tjekke din spam-mail og/eller uønsket mail.

 

Kontrol af lejebevis

Ved modtagelse af lejebeviset er det lejerens ansvar at sikre sig at perioden og den valgte enhed er korrekt.

 

Afbestilling (uden tilkøb af Afbestillingsbeskyttelse)

Afbestilling af betalte ophold, hvor der ikke er tilkøbt afbestillingsbeskyttelse, medfører ingen returnering af det indbetalte beløb.

 

Afbestillingsbeskyttelse

Vi anbefaler at I tilkøber vores Afbestillingsbeskyttelse, når I booker et ophold hos Hvidbjerg Strand Feriepark. På den måde er I sikret hvis I har behov for at annullere jeres booking. Afbestillingsbeskyttelsen dækker også ved sygdom.

Ved telefonisk booking gælder følgende:

Afbestillingsbeskyttelsen påføres automatisk jeres faktura af receptionisten.

Ønsker du ikke Afbestillingsbeskyttelsen gør du som følger:

Ved bankoverførsel skal du selv fratrække prisen på Afbestillingsbeskyttelsen hvis den ikke ønskes.

Ved betaling via online betalingslink skal du kontakte os telefonisk hvis du ikke ønsker Afbestillingsbeskyttelsen.

Ved online booking gælder følgende:

Du skal selv vælge om du ønsker Afbestillingsbeskyttelsen.

Pris:

Afbestillingsbeskyttelsen koster dkk 295,- pr booket enhed og skal bestilles samtidigt med opholdet. Efter indbetaling kan Afbestillingsbeskyttelsen ikke længere bestilles/afbestilles.

 

Sådan er I dækket af vores Afbestillingsbeskyttelse

Ved sygdom gælder følgende:

Afbestillingsbeskyttelsen dækker frem til kl. 12.00 på ankomstdagen. Det fulde beløb (fratrukket prisen på Afbestillingsbeskyttelsen) returneres ved fremsendelse af dokumentation i form af lægeerklæring.

 

Er der IKKE tale om sygdom gælder følgende:

Mere end 60 dage før ankomst:

Afbestilling mere end 60 dage før ankomst medfører returnering af det fulde beløb fratrukket et administrationsgebyr på dkk 500,- Prisen på Afbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke.

60-30 dage før ankomst:

Afbestilling af ophold medfører returnering af 50% af det indbetalte beløb. Prisen på Afbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke.

29-0 dage før ankomst:

Afbestilling af ophold medfører ingen refundering.

 

Under opholdet:

Ved akut sygdom, ulykke eller dødsfald i nærmeste familie bør I være opmærksomme på at være dækket af jeres private rejseforsikring. Vores Afbestillingsbeskyttelse dækker IKKE, hvis I er nødt til at afbryde jeres ophold.

 

Fortrydelsesret og refusion

Vi gør opmærksom på at jeres booking ikke er omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret. Salg af overnatning (hytter, sommerhuse, camping mm.) er omfattet af en særlig undtagelsesbestemmelse i Forbrugeraftalelovens prgf 18 stk 2 nr 12. Den foretagne booking er således ikke omfattet af en 14 dages fortrydelsesret.

 

Hund

Hunde er velkomne på campingpladsen samt i vores hytter og strandvillaer. Hunde må IKKE medbringes i hotellejligheder. Der opkræves særskilt pris for at medbringe hunde. Medbringes der hund i vores hytter eller strandvillaer uden at der er forudbetalt herfor opkræves et rengøringstillæg på dkk 750,-

 

Lejeprisen inkluderer

Gratis entre i badeland 1 gang dagligt for alle gæster.

Gratis entre i trampolincenter, legeland og legepladser for alle gæster – så ofte man har lyst.

Gratis entre i wellness 1 gang dagligt for alle gæster over 16 år der bor i hytter, hotellejligheder og strandvillaer.

Gratis entre i wellness for campinggæster over 16 år i udvalgte perioder. Se mere information på vores hjemmeside.

 

Ankomst og afrejse:

Hotel og strandvilla:

  • Ankomst fra kl 16.00. Afrejse senest kl 11.00
  • Opredning samt 2 håndklæder pr person er med i prisen.

Hytter:

  • Ankomst fra kl 16. Afrejse senest kl 10.00
  • Der er redt op til 4 personer i alle hytter. Ved flere end 4 personer udleveres linnedpakker i receptionen ved ankomst. Der er 2 håndklæder pr person med i prisen.

Camping:

  • Pladsen kan forventes klar kl 14.00 og skal forlades senest kl 12.00.
  • Pladser med privat bad kan forventes klar kl 15.00 og skal forlades senest kl 10.00
  • Bestemte pladser kan ikke garanteres men vi bestræber os naturligvis på at opfylde jeres ønsker.

 

Hvidbjerg Strand Feriepark påtager sig intet ansvar for gæstens mulighed for at tage lejemålet i brug. Såfremt du som gæst afskæres fra muligheden for transport til og fra ferieparken (eksempelvis på grund af aflyste fly-/togafgange, problemer med bilen, trafikale forhold, grænselukninger mm) vil du ikke blive kompenseret herfor.

 

Badeland, wellness, legehal og trampolincenter på ankomst- og afrejsedage:

For gæster i hytte, strandvilla og hotel gælder følgende:

Faciliteterne kan på ankomstdagen benyttes straks nøglen er udleveret.  I lavsæson (spørg i receptionen) kan faciliteterne benyttes på afrejsedagen frem til kl 15.00.

For gæster med campingvogn, telt og autocamper gælder følgende:

Faciliteterne kan på ankomstdagen benyttes straks efter check ind.  På afrejsedagen kan faciliteterne benyttes frem til kl 12.00

 

Rygning i ferieparken

Alle hytter, hotel og strandvillaer er røgfrie. Dette gælder også e-cigaretter. Overtrædes dette betales et rengøringsgebyr på dkk 1500,-

Rygning i ferieparken generelt:  Vis hensyn på udendørs fællesarealer og husk at cigaretskod hører til i skraldespanden. Rygning er ikke tilladt på indendørs fællesarealer. Dette gælder også e-cigaretter.

 

Gæstens ansvar:

Lejer af hytte, strandvilla og hotellejligheder hæfter fuldt ud for inventaret i udlejningsenheden. Mangler og skader påført af lejer afregnes ved afrejse. Den person der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt af øvrige beboer og gæster i lejemålet. Hytter, strandvillaer og hotellejligheder må maksimalt bebos af det antal personer der er angivet i prislisten. Der skal være personer over 18 år til stede under hele opholdet.

 

Hygiejneforhold, herunder COVID-19 mm.

På grund af hygiejnehensyn kan der være faciliteter med begrænset adgang under jeres ophold. Der kan være områder som midlertidigt lukkes eller områder/faciliteter som vil være lukkede under hele opholdet. Dette giver ikke anledning til refusion af dele eller hele jeres ophold.

Skulle en af vores 3 hovedaktiviteter (wellness, badeland, trampolincenter/legeland) gennem en længere periode være lukket af myndighederne på grund af hygiejne, COVID-19 mv., vil vi tilbyde en rabat på det bestilte ophold eller et tilgodebevis på det indbetalte beløb.

 

Reklamationer

Hos Hvidbjerg Strand Feriepark vil vi gøre alt for at jeres ophold bliver noget helt særligt. Dog vil der altid kunne opstå fejl og er der ting I som gæster er utilfredse med, skal I hurtigst muligt rette henvendelse til receptionen. Skulle en udlejningsenhed være mangelfuldt rengjort, eller skulle der være skader i udlejningsenheden som vi har overset, skal I straks efter ankomst (inden for 2 timer) rette henvendelse til receptionen med henblik på at få denne mangel udbedret. Klager over eksempelvis rengøring der først fremføres ved afrejse, vil ikke blive behandlet.

Hvidbjerg Strand Feriepark kan ikke gøres ansvarlig for forekomster af dyr og insekter, idet ferieparken er beliggende i et naturområde.

VI gør opmærksom på at Hvidbjerg Strand Feriepark er beliggende i nærheden af et militært øvelsesområde, hvilket betyder at støjgener kan forekomme.

Ønsker I at reklamere efter at I er kommet hjem kan I senest 7 dage efter afrejse skrive til os på mailadressen info@hvidbjerg.dk

I tilfælde af uenighed anlægges en eventuel retssag ved Retten i Esbjerg og sager skal afgøres efter dansk lovgivning.

 

Databeskyttelse

Hvidbjerg Strand Feriepark er i henhold til databeskyttelseslovgivningen dataansvarlig. Enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse skal rettes skriftligt til info@hvidbjerg.dk

Hvidbjerg Strand Feriepark behandler de persondata som lejer afgiver i forbindelse med bookingen, fordi det er nødvendigt for at kunne gennemføre bestilling og dermed også opfylde lejeaftalen, samt for at overholde eventuelle øvrige forpligtelser i medfør af de aftaler der indgås mellem Hvidbjerg Strand Feriepark og lejer.

Som lejer har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata til disse formål.

Hvidbjerg Strand Feriepark videregiver, i det omfang det er nødvendigt, relevante oplysninger indeholdt i denne aftale til samarbejdspartnere (ex. rengøringsfirma, kreditkortfirma, forsikringsselskaber samt offentlige myndigheder) med henblik på at kunne gennemføre udlejningen, opkræve korrekt og sikker betaling eller i den udstrækning det er nødvendigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

Hvidbjerg Strand Feriepark overfører kun persondata til lande uden for EU/EØS i nødvendigt omfang og kun hvor der foreligger passende garantier for et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Persondata opbevares alene i den periode det er nødvendigt i henhold til det relevante formål eller i henhold til gældende lovgivning.

Lejer har som registreret ret til at blive oplyst om – og få kopi af de data – som Hvidbjerg Strand Feriepark har registreret og få sådanne oplysninger/data rettet eller ændret, hvis disse måtte vise sig urigtige. Lejer har desuden ret til at få oplysninger/data slettet hvis disse ikke længere et nødvendige for at opfylde det formål hvortil de er blevet indsamlet, eller hvis behandlingen er ulovlig. Endelig har lejer ret til at anmode Hvidbjerg Strand Feriepark om at begrænse behandlingen af de pågældende data.

Hvidbjerg Strand Feriepark anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger du som gæst afgiver på vores hjemmeside.

Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes via internettet.

 

Priser og rabatter

Priserne i Hvidbjerg Strand Feriepark justeres løbende og de aktuelle priser findes på vores hjemmeside. Vi forbeholder os retten til at ophæve en lejeaftale grundet tastefejl og/eller trykfejl. Rabatter kan ikke kombineres.

 

Force Majeure og lignende forhold

Såfremt gennemførsel af lejeaftalen ikke er mulig – eller i væsentlig grad vanskeliggøres – som følge af force majeure eller forhold, som kan sidestilles hermed, blandt andet men ikke begrænset til: Krig, optøjer, naturkatastrofer, olie- og benzinrationeringer, forureningskatastrofer, epidemier, pandemier, standsning af valutahandel, usædvanlige vejrforhold, tørke, oversvømmelser, grænselukning, trafikale forhold, strejke, lockout og lignende, der ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, er Hvidbjerg Strand Feriepark berettiget til at annullere lejeaftalen idet Hvidbjerg Strand Feriepark ikke kan gøres ansvarlig i nævnte tilfælde.

I sådanne tilfælde er Hvidbjerg Strand Feriepark forpligtet til snarest muligt at underrette lejeren. Der tilkommer ikke lejeren tilbagebetaling af indbetalte beløb. Lejer vil dog modtage et tilgodebevis på det indbetalte beløb. Tilgodebevis kan benyttes til køb af et nyt ophold inden for en 3årig periode.

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Hvidbjerg Strand Feriepark
Hvidbjerg Strandvej 27
6857 Blåvand
Tlf.: 75 27 90 40
E-mail: info@hvidbjerg.dk

Cvr.: 78 18 88 12